Plomby gwarancyjne, zabezpieczające, stickery, etykiety, drukarki

logo
Koszyk pusty

BESTSELLERY

  • tasma-barwiaca-woskowa-110mm-x74m.jpg
  • Taśma barwiąca woskowa do etykiet papierowych
  • Taśma barwiąca woskowa do etykiet papierowych
  • tasma-barwiaca-woskowa-110mm-x74m.jpg
  • Taśma barwiąca woskowa do etykiet papierowych
  • Taśma barwiąca woskowa do etykiet termotransferowych

Regulamin i wysyłka

Informacje na temat realizacji zamówień:

Na sprzedawany towar wystawiamy faktury VAT.


Przy zakupie prosimy o podanie informacji na temat nadruku na plombach i etykietach, przed przesłaniem danych proszę je sprawdzić, nie odpowiadamy za pomyłki po stronie Klienta.


Sposób dostawy: przesyłka kurierska DPP lub inPost, odbiór osobisty, uslugi Poczty Polskiej, paczkomaty, przesyłka pobraniowa.

Koszty (brutto):-

Paczkomat: Przedpłata 17,00 zł


- DPD: Przedpłata 25,00 zł, Pobranie 29,00 zł

 

- inPost: Przedpłata 20,00 zł, Pobranie 24,00 zł


Po kontakcie mailowym istnieje możliwość również podesłania swojego kuriera po odbiór zamówionego towaru.


Standardowy termin wysyłki zamówienia do klienta to 1-2 dni roboczych, w przypadku większych lub nietypowych zamówień prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia terminu realizacji.

Wpłaty należy dokonać na konto w mBanku nr 96 1140 2004 0000 3102 7495 0324- w tytule dane zamówienia, lub za pośrednictwem systemu PayU (szybkie płatności internetowe, płatności kartami kredytowymi)

Dane firmy:

Eplomby.pl sp. z o.o.

Ul. Kruszcowa 4

41-902 Bytom

NIP: 4980263063 REGON: 243440475

KRS: 0000490036

Kapitał zakładowy 10 000 zł

mBank: 96 1140 2004 0000 3102 7495 0324

biuro@eplomby.pl www.eplomby.pl

 

tel. 507 59 59 39

tel. 53 123 00 00

 

Regulamin zakupów obowiązujący od 01.01.2022

Eplomby.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie eplomby.pl, prowadzony przez Eplomby.pl sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Kruszcowej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS 0000490036 , posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 100.000 PLN w całości opłacony oraz NIP: 4980263063 , z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym biuro@eplomby.pl.

 

1. Eplomby.pl sp. z o.o. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę eplomby.pl oraz mailowo pod adresem biuro@eplomby.pl

2. Klienci mają możliwość korzystania z Eplomby.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Eplomby.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Eplomby.pl sp. z o.o. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenie o rozwiązaniu umowy na adres biuro@eplomby.pl . Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Eplomby.pl sp. z o.o. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Eplomby.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła, oraz danych korespondencyjnych i danych do wystawienia faktury VAT.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Eplomby.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Eplomby.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w Eplomby.pl są fabrycznie nowe, lub w przypadku używanych są odpowienio opisane wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. W przypadku plomb gwarancyjnych produkt jest drukowany wg wytyczych wysłanych przez klienta po dokonaniu zakupu.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Eplomby.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie firmy. Klient ponosi koszty dostawy.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Eplomby.pl Sp. z o.o. dotycząca zakupu danego produktu w Eplomby.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Eplomby.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w siedzibie firmy.

9. Zamówienia realizowane są zazwyczaj w ciągu 1-7 dni roboczych chyba, że podano inaczej w opisie przedmiotu.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Eplomby.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

  • - Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach Eplomby.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
  • - Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Eplomby.pl sp. z o.o., zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  • - Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
  • - Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

11. Czas dostawy produktów zazwyczaj 1-7 dni robocze od dnia opłacenia zamówienia lub wyboru wysyłki za pobraniem. Dodatkowo w przypadku plomb gwarancyjnych czas realizacji biegnie od momentu zaakceptowania projektu graficznego jaki ma zostać nadrukowany.

W przypadku odbioru osobistego informujemy mailowo lub telefonicznie o możliwości odbioru towaru.

12. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Eplomby.pl. Część produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Urządzenia używane serwisowane są w siedzibie firmy Eplomby.pl sp. z o.o. W przypadku wątpliwości należy wysłać zapytanie na adres biuro@eplomby.pl podając nr faktury lub NIP, nazwę firmy, nazwę produktu abyśmy mogli określić jaka gwarancja dotyczy danego produktu.

Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane podczas przyjęcia zlecenia serwisowego. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Eplomby.pl sp. z o.o. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

13. Eplomby.pl sp. z o.o. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

14. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres biuro@plomby.pl, lub pisemnie. Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres Eplomby.pl sp. z o.o. podany w górnej części Regulaminu, na koszt Eplomby.pl sp. z o.o., po wcześniejszym nadaniu numeru RMA zgłoszenia, zgodnie z art. 13. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas rejestracji zlecenia serwisowego

15. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Eplomby.pl sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Eplomby.pl sp. z o.o. albo Eplomby.pl sp. z o.o. nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

16. Eplomby.pl sp.z o.o. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Eplomby.pl sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Eplomby.pl sp. z o.o. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

17. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

18. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Eplomby.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres biuro@eplomby.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Eplomby.pl sp. z o.o. dokonanych przez Klienta zakupów. Klient wysyła zużyty sprzęt do siedziby Eplomby.pl sp. z o.o. na swój koszt.

19. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Eplomby.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Eplomby.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

20. Podane przez Klientów dane osobowe Eplomby.pl Sp. z o.o. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu - RODO) oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w Eplomby.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w Eplomby.pl.

21. Eplomby.pl sp. z o.o. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Eplomby.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Eplomby.pl sp. z o.o., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Eplomby.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

22. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

23. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Eplomby.pl sp. z o.o. w ramach Eplomby.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Polityka Ochrony Prywatności

1. Eplomby sp. z o.o. przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Eplomby sp. z o.o. z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Eplomby sp. z o.o. zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Eplomby sp. z o.o. sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Eplomby.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Eplomby.pl jest:

Dane administratora danych osobowych:

Eplomby sp. z o.o. - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Eplomby.pl.;
ul. Kruszcowa 4
41-902 Bytom
NIP: 4980263063
REGON: 243440475
KRS: 0000490036
biuro@eplomby.pl

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Eplomby.pl sp. z o.o. w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Eplomby.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów i usług), a także w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach realizacji zamówienia.

5. Klienci mogą przeglądać Eplomby.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Eplomby.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Eplomby sp. z o.o. informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji informując eplomby.pl sp. z oo za posrednictwej wiadomości wysłanej na adres biuro@eplomby.pl.

7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Eplomby sp. z o.o. za zgodą Klientów.

8. W przypadku uzyskania przez Eplomby sp. z o.o. wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Eplomby.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Eplomby sp. z o.o. lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

9. Na podstawie art. 33 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (RODO) administrator ma obowiązek do 72 godzin bez zbędnej zwłoki poinfomować klienta oraz organ nadzorczy (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) o zaistniałym naruszeniu ochrony danych osobowych.

10. Na podstawie art. 77 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) klient, którego dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie.

11. Opierając się na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej - RODO przysługują klientowi następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia ograniczenia przetwarzania b) prawo dostępu do danych osobowych klienta, c) prawo żądania sprostowania danych osobowych klienta, d) prawo żądania usunięcia danych osobowych klienta - "do bycia zapomnianym" e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych klienta, f) prawo do przenoszenia danych osobowych klienta, g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

12. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Raty PayU za towary nabyte w Eplomby.pl lub w Sklepie, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w Eplomby.pl produkty,

b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Eplomby.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

13. Eplomby sp. z o.o. oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Eplomby sp. z o.o. zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Eplomby sp. z o.o. danych osobowych innemu niż Eplomby sp. z o.o. administratorowi danych.

14. Eplomby sp. z o.o. zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Eplomby sp. z o.o. zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Eplomby sp. z o.o. lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Eplomby sp. z o.o. lub Sklepu. lub też gdy Eplomby sp. z o.o. lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Eplomby.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

15. Eplomby sp. z o.o. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Eplomby.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Eplomby.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

ZAŁĄCZNIK nr 2

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

 

Przesyłkę nadaj na adres:

Eplomby.pl sp. z o.o.

ul Kruszcowa 4

41-902 Bytom

 

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Eplomby sp. z o.o.

ul. Kruszcowa 4

41-902 Bytom

biuro@eplomby.pl

 

Ja ............................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty ............................................................................................

Data zawarcia umowy to ................................................., data odbioru ...........................................................................................

Imię i nazwisko ....................................................................

Adres ...................................................................................

Data .....................................................................................

 

Polityka dotycząca ciastek Cookies

Narzędzie po stronie klienta przechowuje informacje na temat wybranego przez użytkownika języka, w jakim wyświetlana jest strona. Te informacje przechowywane są w ciasteczku (cookies) o nazwie “sLanguage” i wyłączenie go spowoduje, że niemożliwym będzie przeglądanie strony w różnych językach jeśli jest przetłumaczona na kilka języków.

Dodatkowo zapisywane są do ciasteczka (cookies) dane użytkownika, który wypełniał formularz zamówienia, ale w pewnym momencie zrezygnował z dalszego jego wypełniania by przejść na inną podstronę. Dane przechowywane będą do wyłączenia przeglądarki. Nazwy ciastek przechowujących te dane: sFirstName, sLastName, sCompanyName, sStreet, sZipCode, sCity, sPhone, sEmail.

Jeśli klient w koszyku naciśnie na przycisk “zapamiętaj koszyk” to utworzy się ciasteczko (cookies) o nazwie sCustomerpl, które przechowywać będzie przez 72 godziny zaszyfrowane id tymczasowego zamówienia.

Skrypt przechowuje także w zmiennej sesyjnej (sessions) id tymczasowego zamówienia jeśli użytkownik doda jakiś produkt do koszyka. Przechowywanie tych danych wymagane jest do prawidłowego działania skryptu.

I wreszcie, klient składając zamówienie przekazuje swoje dane osobowe i teleadresowe, które zapisywane są w bazie danych zamówień.

Napisz do nas